Oferta

Prace wykonawcze (formalno-prawne i budowlane): 

 • Instalacja torów antenowych,
 • Instalacja linii radiowych,
 • Instalacja urządzeń GSM nadawczo – odbiorczych BTS,
 • Instalacja systemów radiowego dostępu abonenckiego,
 • Produkcja i montaż konstrukcji stalowych,
 • Prace budowlane,
 • Prace remontowe na liniach wysokiego napięcia
 • Prace elektryczne,
 • Pomiary PIM (interferencji)
 • Pomiary torów kablowych,
 • Pomiary tła elektromagnetycznego (EME),
 • Pomiary pokrycia radiowego
 • Budowa i utrzymanie linii światłowodowych

 

Prace serwisowe:

 • Serwis i utrzymanie infrastruktury techniczno-budowlanej
 • Serwis i utrzymanie sprzętu telekomunikacyjnego.
 • Serwis i utrzymanie linii WN